Lefase leo le re Pota-Potilego - Joan Groenewald Maximize

Lefase leo le re Pota-Potilego - Joan Groenewald

Sepedi, A5, 71p. 

More details

ISBN: 978-1-928456-85-8

R 160,00

Bokgoba! Le ge bo fedisitšwe ebile bo ahlolelwa ka molao, tiro ye e šišimošago le ye sehlogo e tšwelela pele.  Batho ba dimilione bao ba se nago molato ba amega go šoro. Taba ye ga se ye bofefo go bolela ka yona, ka bjalo re e bethiša phefo ra dira okare ga e re ame le ge e le gore e sa dutše e hlola tshohlego. Dimilione! Eng batho ba  dimilione bao ba se nago molato ba a rekišwa lehono. Tiro ye ya go hlabiša dihlong e swanetše go tsejwa gore e kgone go fedišwa. Ka lebaka la hlago  ye e nyefolago, le go se šetše, setšhaba ga ke tsebe maswao a kotsi. Buka ye e bontšha ka mokgwa wa thuto kanegelo, seo re swanetšego go se ela hloko. Ihlokomele, hlokomela le bao o ba ratago gomme re beye šedi go maswao ao a laetšago gore boemo ke bjo kotsi. Modiri wa bošula e ka ba o mongwe wa leloko, mogwera, o mongwe wa baagišane mo motseng wa geno, goba motho fela yo a fetago ka tsela . Fetišešsa tsebo ye go batho ba bantšhi ka moo o ka kgonago ka gona. E ka boloka bophelo. Ge o sa dire seo... naa motšwasehlabelo a ka phologa?

No customer comments for the moment.

Write your review

Lefase leo le re Pota-Potilego - Joan Groenewald

Lefase leo le re Pota-Potilego - Joan Groenewald

Sepedi, A5, 71p. 

Write your review

Cart  

No products

R 0,00 Shipping
R 0,00 Total

Cart Checkout