Lefatshe le le re dikologileng - Joan Groenewald Maximize

Lefatshe le le re dikologileng - Joan Groenewald

Setswana A5, 69p.

More details

ISBN: 978-1-928405-85-6

R 160,00

Bokgoba! Le fa bo fedisitswe e bile bo o tlhaelwa semolao, bo ama maikutlo e bile bo ferosa sebete bo sa ntse bo tsweletse. Bo ama matshelo a dimlione  a batho ba ba tlhokang molato ka tsela e e tseneletseng. E re ka e le kgang e e sa jeseng diwelang, rotlhe re ka se e tlodisa matlho ka ntlha ya bosetlhogo jo e bo bakang le go sotliwa ga batho go go bakiwang ke seno gompieno.  

Dimilione! We, dimilione tsa batho go santse go gwebiwa ka bona gompieno. Tiro eno e e tlhabisang ditlhong e tshwanetse go lemogiwa le go tlhagisiwa gore e fedisiwe. Ka ntlha ya mokgwa ono yo o sa amogelesegeng e bile o dirwa mo sephiring, seo sex dira gore batho ba seka ba lemoga matshwao a a kotsi a mokgwa ono. 

Buka eno e bontsha ka ditsela tsa ditiragalo , tse di tsibosang gore re nne podi matseba. Shuddered le go sireletsa ba o ba ratang, ela tlhoko matshwao a tsiboso a a lemosang la kotsi e o ka nnang mo go yona. Selalome seo e ka nna leloko la lelapa,tsala kgotsa mofeti ka tsela. Fetisetsa tshedimosetso eno kwa bathong ba le bantsi ka mo o ka kgonang, e ka sireletsa botshelo.

Fa o sa dire jalo, a mo tswa setlhabelo a ka falola?

No customer comments for the moment.

Write your review

Lefatshe le le re dikologileng - Joan Groenewald

Lefatshe le le re dikologileng - Joan Groenewald

Setswana A5, 69p.

Write your review