email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Die missionale waarde van die Belhar Belydenis vir die NG Kerk-familie: Instrument tot inheemswording : Jan de Beer

A5, 480p.

SKU: 978-0-620-62629-3 Categories: ,

R249.00

Hierdie is ‘n verwerking van ‘n proefskrif deur die skrywer – met omvattende inligting oor die ontstaan, ontvangs, geskiedenis, teologiese agtergrond en verskillende sienswyses van die Belhar Belydenis.
Onmisbare inligting in die mondering van ‘n lidmaat of gemeente wat beoog om oor die Belhar Belydenis te besin.
Dr de Beer verteenwoordig ‘n jonger geslag in die kerk wat nie deel was van die ontstaan van die Belhar Belydenis nie. Daar word vanuit ‘n vars hoek gevra na die waarde wat hierdie dokument vir die kerk het.